WEDSTRIJDEN

Wedstrijdreglement
Facebookactie:
Win 3 zwembad Flamingo’s  

 

30 april 2018

 

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Petillion Optiek met ondernemingsnummer BE 0808.808.170, gevestigd op Wolvertemsesteenweg 112 te 1850 Grimbergen.
 2. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook.
 1. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 1. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Petillion Optiek, en niet voor Facebook.
 1. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 1. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 1. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Medewerkers van Petillion Optiek zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 1. Petillion Optiek behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Petillion Optiek.
 1. Deelnemers moeten in België wonen.
 1. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina met name een opblaasbare flamingo.
 1. De prijswinnaars worden gekozen op basis van 2 criteria: enerzijds het correcte antwoord te gegeven voor 19 mei middernacht via een reactie op de post en onze bedrijfspagina te liken.
 1. De wedstrijd op Facebook loopt van 2 mei 2018 tot en met 19 mei middernacht. Op 22 mei 2018 om 12 uur wordt de winnaar live bekendgemaakt via een Facebook Live Video die te zien zal zijn op de Facebookpagina van Petillion Optiek.
 1. De winnaar wordt via Facebook Messenger verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal worden.
 1. Petillion Optiek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 1. Petillion Optiek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 1. Petillion Optiek behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Petillion Optiek, de omstandigheden dit vereisen. Petillion Optiek kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Petillion Optiek.
 1. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Petillion Optiek en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 1. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Petillion Optiek om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.